No5113模特允爾私房脱黄色收身服饰露豹纹连体衣秀丰满身材诱惑写真58P允爾秀人网

No5113模特允爾私房脱黄色收身服饰露豹纹连体衣秀丰满身材诱惑写真58P允爾秀人网

若口中辟辟燥,咳即胸中隐隐痛者,乃风寒侵入肺中,凝滞荣血为痈,故脉滑数而咳唾脓血。 师曰:脉有弦、紧、浮、滑、沉、涩。

汗也湿类,或汗出当风而成风湿者,或劳伤汗出而入冷水者,皆成风湿之病也。 然药性剽悍,佐枣膏之甘,以缓其药势。

 『内经』云:精明五色者,气之华也。 解则能食,解已彻也,可止再服。

 故李□曰:『活人书』云:伤寒大病后,气血未得平复,变成百合病。程林曰:胸中者,心肺之分,故作喘息欬唾也。

 今此四字,必是传服桂枝汤,或下之,仍头项强痛,翕翕发热,无汗,心下满微痛,小便不利者,桂枝汤去「芍药」〔桂〕加茯苓白术汤主之。 诊者于此能详审而扩充之,则进乎法矣。

寸口脉微而缓,微者卫气□,疏则其肤空,缓则胃气实,实则谷消而水化也,谷入于胃,脉道乃行,水入于经,其血乃成。以八味肾气丸补阴之虚,可以生气,助阳之弱,可以化水,乃补下治下之良剂也。

Leave a Reply