992tv午夜观看在线播放

992tv午夜观看在线播放

《别录》言去女子崩中产后余疾,亦是去风除湿益血补阴之验。 小儿惊痫夜啼,痫病寒热,并用蝉腹,取其利窍通声,去风豁痰之义,较蜕咸寒有毒。

下部疮者,虫在外侵蚀也。即天胡荽,俗名鹅不食草,又名鸡肠草辛温,无毒。

以此明辨,方无误发明石龙子为《本经》中品,而《纲目》主治中有《别录》,而无《本经》,岂《本经》之文有所残缺欤,抑《本经》之文误注《别录》欤?许洪云∶牛黄恶龙骨,而龙骨得牛黄更良,有以制伏之也。

虽有止衄之功,而无阳生之力,故亡血虚家不宜擅服。《直指方》治痔疮疼痛,蜈蚣炙末,入片脑少许唾调敷之。

即以滓罨伤处,干即易之。同广藿香、香附治诸虚寒热。

 红莲米入心脾补血。 天行病后勿食。

Leave a Reply